Inn på tunet

Inn på tunet / grønn omsorg

 

Aktiviteter til barn og unge i samarbeid med Forebyggende avdeling barn/unge og grunnskolene i Ullensaker:

I vårt arbeid medTrampe kanin barn/unge, fokuserer vi i aller høyeste grad på trivsel og mestringsfølelse. Kontakten med hestene er essensiell og man lar elevene jobbe med sin «yndlingshest» der det er viktig. Deltakerne får undervisning i ridning og kjøring. I tillegg deltar man aktivt i stallens daglige gjøremål.

Stallen og hestene fungerer som fristed for mange elever som synes skolehverdagen er tung av ulike grunner, og gir hver enkelt mulighet til egenutvikling i andre omigivelser enn de man forbinder med skole.

Alle aktiviteter blir tilpasset hver enkelt deltaker, derfor har vi max 4 deltakere pr gruppe.

 

Vi har kapasitet til å ta imot flere grupper og enkeltelever paa dagtid.